Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията; г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма и д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията
[close]