Image gallery
 
Посланик Джеймс Уорлик, Посолство на САЩ в България (в дясно) и д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията
[close]