Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията (в дясно) и г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
[close]