Image gallery
 
Цели, заложени в проекта за Енергийна стратегия 2020. Източник: Българска енергийна стратегия 2020 г., Център за изследване на демокрацията
[close]