Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Нгюен Куок Кан, замeстник изпълнителен директор, Фондация "Азия-Европа", Д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията, зам.-министър Марин Райков, Министерство на външните работи и Ханс Бюлер, мениджър на програма Развиващи се политики и международно сътрудничество, Фондация "Ханс-Зайдел"
[close]