Image gallery
 
Кек Пунг, президент на Камбоджанската лига за подпомагане и защита на човешките права
[close]