Image gallery
 
Марти Антола, служител в отдел Външни отношения и помощ на правителството, Международен институт за демокрация и подпомагане на избирателния процес
[close]