Image gallery
 
Шнуц Рудолф Дюр, директор на отдел Конституционно правосъдие, Съвет на Европа
[close]