Image gallery
 
От ляво на дясно: посланик Нгюен Куок Кан, заместник изпълнителен директор, Фондация "Азия-Европа", Д-р Огнян Шентов, председател на УС, Център за изследване на демокрацията и зам.-министър Марин Райков, Министерство на външните работи
[close]