Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Данийела Баришич, Посланик на Хърватия в България; г-н Веселин Вучков, Заместник-министър на вътрешните работи и г-н Калин Георгиев, Главен секретар на МВР
[close]