Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Ваня Несторова, Прокурор, Върховна касационна прокуратура; Посланик Карел ван Кестерен, Посолство на Кралство Холандия в България и г-н Цветан Цветанов, Заместник - министър председател, Министър на вътрешните работи
[close]