Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Георги Петрунов, Институт по социология при БАН и научен координатор на Наръчника за разследване на изпирането на пари; г-н Георги Илиев, главен секретар на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; проф. Стоян Кушлев, председател на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност; г-н Тихомир Безлов, Старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията и г-н Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
[close]