Image gallery
 
От ляво на дясно: г-жа Ваня Несторова, Прокурор, Върховна касационна прокуратура; Посланик Карел ван Кестерен, Посолство на Кралство Холандия в България; Цветан Цветанов, Заместник - министър председател, Министър на вътрешните работи и д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
[close]