Image gallery
 
Г-н Пол Пелетие, Президент на Direct Campaign Solutions (вляво) и г-н Бойко Тодоров, Програмен директор на Центъра
[close]