Image gallery
 
Посланик Джеръми Хил представя гост-лекторите. До него е г-н Бойко Коцев, Зам.-министър на вътрешните работи
[close]