Image gallery
 
Панел на дискусията: г-н Стивън Гоудби, британско Министерство на вътрешните работи; г-н Бойко Тодоров, Център за изследване на демокрацията и Г-н Джон Танър, Агенця за отнемане на имуществото
[close]