ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 19.03.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18170 2018-03-06 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18170 Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18171 2018-03-06 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18171 Руското влияние и завладяването на медиите в страните от Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18163 2018-02-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18163 Противодействие на руския икономически отпечатък в Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18175 2018-02-21 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18175 Обзор на социалната ориентация в дванадесет страни – членки на Европейския съюз http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18169 2018-02-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18169 Обзорен доклад за институциите и организациите, ангажирани в подкрепата на жертвите на престъпления http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18166 2018-02-01 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18166 Становище на Центъра за изследване на демокрацията относно руския икономически отпечатък в Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18135 2018-01-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18135 Оценка на руския икономически отпечатък в Западните Балкани. Рискове от корупция и завладяване на държавата http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18136 2018-01-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18136 Чуждото вмешателство в Западните Балкани: предотвратяване на икономическата уязвимост http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18146 2018-01-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18146 CSD Policy Brief No. 74: Оценка на руския икономически отпечатък в Босна и Херцеговина http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18130 2018-01-29 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18130