ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 16.01.2019 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Унифицирани стандарти за наблюдение на принудителното връщане в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18391 2018-12-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18391 Противодействие на руската дезинформация и пропаганда в Молдова http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18384 2018-12-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18384 Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните енергийни и климатични цели на Европейския съюз http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18371 2018-11-27 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18371 Европейската гаранция за младежта и нейното усвояване от ромската младеж в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18364 2018-11-26 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18364 Рискове и перспективи за енергийната сигурност на Югоизточна Европа http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18367 2018-11-26 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18367 CSD Policy Brief No. 81: Енергийната сигурност на Югоизточна Европа: ролята на газовата връзка Гърция – България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18356 2018-11-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18356 JUSTICE FOR WOMEN - Към по-ефективна защита на правата и достъп до правосъдие за жертви на престъпления http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18357 2018-11-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18357 Сътрудничество между структурите за борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите за трафик (NET-COMBAT-THB CHAIN) http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18359 2018-11-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18359 Засилване на сътрудничеството в енергийния сектор между Корея и България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18354 2018-11-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18354 Заетост сред младежи от уязвими групи в региони Сливен и Ямбол http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18389 2018-11-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18389