ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 20.09.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Противодействие на руското влияние и завладяване на медиите в Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297 2018-09-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297 Руското влияние в медийния сектор на страните от Черноморския регион: инструменти, послания и политически опции за изграждането на резистентност http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18298 2018-09-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18298 Децентрализация на електроенергийното производство в България: законодателни и административни предизвикателства http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18292 2018-08-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18292 CSD Policy Brief No. 79: Децентрализация и демократизация на българския електроенергиен сектор: постигане на основните цели на Европейския съюз по отношение на енергетиката и климата http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18290 2018-07-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18290 Наръчник: Разследване на изпирането на пари в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 2018-07-03 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 Насочване към правна помощ на жертви на трафик на хора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18288 2018-06-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18288 Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18268 2018-06-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18268 CSD Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18270 2018-06-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18270 Предизвикателства пред бъдещето на демократизацията и декарбонизацията на електроенергията в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18256 2018-06-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18256 Справочник за пострадали от престъпления http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18264 2018-06-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18264