Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
КЪМ ОБЩ ДНЕВЕН РЕД НА СИГУРНОСТТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

НОВИ ПОДХОДИ И СПОДЕЛЕНИ ОТГОВОРНОСТИ

5-6 септември, 2003 г.
София
 
Г-н Симеон Сакскобургготски
Министър-председател на Република България


Уважаеми дами и господа, С удоволствие ви приветствам с добре дошли на днешния форум. Мисля, че той ни предоставя възможност не само за дискусии и размяна на нови идеи, но и да демонстрираме волята и нашата способност да работим заедно за постигане на общите ни цели.

Искам да благодаря на организаторите на конференцията - Центъра за изследване на демокрацията, за тази инициатива и за големите усилия, които Бойко Ноев и сътрудниците му са положили. Особено ми е приятно, че сред нас са генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън, специалният координатор на Пакта за стабилност д-р Ерхард Бусек и личности с голям престиж в тази обща инициатива и цел.

Въпросът за сигурността в нашия регион е от първостепенна важност, и това не е празна реторика. Успешното му решаване е отговорност, която носим пред самите нас, преди всичко, защото просперитетът, благоденствието на нашите страни са немислими без стабилна среда за развитие. Това обаче е и отговорност към партньорите от Централна и Западна Европа. Няма съмнение, че превръщането на нашия регион в зона на трайна стабилност ще доведе до повишаване на сигурността и на Европа като цяло.

Въпреки напредъка в усилията на международната общност за възстановяване на мира в Западните Балкани, все още сме изправени пред сериозни предизвикателства. Бавният ход на демократичните реформи, организираната трансгранична престъпност, трафикът на хора, наркотици и оръжие са, както знаете, фактори с особено висок рисков потенциал. Тяхното премахване е възможно единствено с обединените усилия на държавите в региона и на ключови авторитетни партньори.

В този смисъл е необходимо запазването на международното присъствие в Западните Балкани, както и по-тясното ангажиране на самите страни в областта на сигурността, икономиката, инфраструктурата и хуманитарната проблематика. Като пример бих посочил Пакта за стабилност, Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа, Инициативата за развитие на Южните Балкани.

Уважаеми дами и господа, Значение за сигурността в Югоизточна Европа имат и механизмите за военно сътрудничество и разширяване на военнополитическото доверие. Принос в това отношение имат срещите на министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа, както и Многонационалните мирни сили, които са особено важни от външнополитическа гледна точка. Те са своеобразен прецедент за създаване на сигурност от "регионални източници", което, вярвам, води към ограничаване на необходимостта от "външна помощ" за гарантиране на мира.

За всеки е ясно, че икономическият напредък е стабилизиращ фактор и ето защо ние съдействаме за ускорената реализация на регионални и двустранни инфраструктурни проекти. За България бих посочил - паневропейските транспортни коридори № 4 и № 8, нови гранични контролно-пропускателни пунктове, мостът Видин-Калафат, петролопроводът Бургас-Александруполис.

За нашата страна политиката в региона е неотделима от интегрирането ни в НАТО и в Европейския съюз. Аз мисля, че Югоизточна Европа се нуждае от ясна визия за своето бъдеще и еднозначен ангажимент за осъществяването й. Днес никой не поставя под съмнение факта, че регионът е неделима част от обединена Европа. С реализирането на стратегическите ни цели - членство в Алианса през 2004 г. и в Европейския съюз през 2007 г., България ще се превърне в едно убедително доказателство за това.

Същевременно България твърдо подкрепя идеята за продължаване на политиката на "отворени врати" на НАТО и на Европейския съюз. Вярвам, че членството в двете организации е без алтернатива за успешното завръщане на страните от Югоизточна Европа в семейството на съвременните демократични държави. Място, от което някога несправедливо и противно на волята им са били лишени. Трайна демократизация и стабилност са възможни единствено чрез прилагането на европейските стандарти на поведение и действие.

Нашите партньори от НАТО и Европейския съюз неведнъж са потвърждавали своя ангажимент към интегриране на региона в европейските и евроатлантическите структури. В края на юли тази година двете организации успяха да договорят и приемат концепция за съгласуван подход към въпросите на сигурността и стабилността в най-чувствителния дял от Югоизточна Европа - Западните Балкани.

Уважаеми дами и господа, Точките в дневния ред на сигурността в Югоизточна Европа имат ясни и конкретни наименования - реформи и необратимост на прехода към демокрация и пазарна икономика, постоянен и открит диалог, сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес, трайна ангажираност и активна подкрепа от партньорите от Европейския съюз и НАТО.

Казано по друг начин - дневният ред на сигурността е това, което трябва последователно да изпълним като страни, зачитащи онези ценности като мира, сигурността, добросъседството, които, в крайна сметка, са залог за благоденствието ни.

Желая Ви ползотворна работа.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ