Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 19: Енергийна стратегия на България 2020: коментар и предложения за по-добро управление
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.09 МВ)

Енергетиката е ключов сектор за българската икономика, както поради големината на самия отрасъл, така и защото представлява важен елемент от националната конкурентоспособност. Това изисква решенията в сектора да се взимат на базата на достоверни и достъпни данни, широко обсъждане и ясно разписани стратегически приоритети, базирани на установени практики и механизми на добро управление. Последният стратегически документ на национално равнище е Енергийната стратегия на Република България от 2002 г. Без нейното осъвременяване българското правителство предприе съществени инвестиционни ангажименти с дългосрочно въздействие върху енергетика, което е ярък пример за неспазване на практиките на доброто управление. Членството на страната в Европейския съюз (ЕС), преговорите за ограничаване на климатичните промени, финансовата и икономическата криза и включването на България в редица международни инвестиционни проекти промениха съществено условията за развитие на българската енергетика. Това изисква осъвременяване на енергийната стратегия на страната и осигуряване на по-добро и прозрачно управление в сектора.

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ