Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Скритата икономика в България - политики за преодоляване на икономическата криза
 
На 10 декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията и фондация "Фридрих Еберт" организираха ежегодната кръгла маса, посветена на предизвикателствата на скритата икономика пред развитието и конкурентоспособността на България. Тематичният фокус тази година беше влиянието на политиките за преодоляване на глобалната финансова криза върху динамиката на скритата икономика.

Събитието беше открито от д-р Огнян Шентов, Председател на Центъра за изследване на демокрацията. В приветственото си слово той отбеляза, че сегашната криза ни дава възможност да се възползваме от натрупания опит и да отсеем добрите и работещите предложения за ограничаване на скритата икономика, които да приложим на практика. Основен приоритет в тази област остава правоприлагането и върховенството на закона, осъществяването на административнa реформa и прилагането на система за оценка на предлаганите политики.

Д-р Марк Майнардус, Ръководител на Фондация "Фридрих Еберт" - България заяви, че един от най-добрите методи за борба с проблема със скритата икономика са добрите проучвания. Според него кризата оказва голямо влияние върху скритата икономика, тъй като хората се чувстват несигурни. Д-р Майнардус посочи, че Центърът за изследване на демокрацията и агенция Витоша Рисърч са постигнали добри резултати и анализи и прояви надежда този форум да допринесе за една добра политическа дискусия.

Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи последните данни от Индексa на скритата икономика. Той отбеляза, че през 2009 г. се наблюдава противоположно движение на компонентите на индекса при бизнеса и при населението. Докато при бизнеса индексът показва общ спад на скритата икономика спрямо предходни години, при населението се наблюдава покачване. Тази противоречива динамика се обяснява с ефекта на кризата и предприетите от правителството мерки за противодействие на скритата икономика през втората половина на 2009 г. От една страна, мерките са насочени предимно върху скритите обороти на бизнеса. От друга страна, в краткосрочна перспектива ефектът на кризата е противоположен при населението и бизнеса като води до повишаване на укриването на обороти и заетост при населението и намаляване на скритата икономика при бизнеса – преминаването от формалната към скритата икономика е свързано с много по-малко разходи за населението отколкото за бизнеса.

Според г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма най-важна е комплексната ефективност на предлаганите мерки за противодействие на сивата икономика. Той се спря на някои от мерките, предприети от българското правителство и от Министерството на икономиката енергетиката и турзима за ограничаване на скритата икономика и премахване на предпоставките за нейното разширяване, сред които: мерки за подобряване на бизнес средата, стимулиране на легалния български бизнес и подобряване на ефективността на управление на държавния бюджет и активи. Г-н Трайков отбеляза, че тези мерки вече дават резултат и показателите за бизнес климата започват да се подобряват от октомври 2009 г. насам.

Г-н Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството приоритизира мерките с най-голям потенциал. Според него особено в строителството трябва да се работи изцяло на пазарни цени, както и да се промени подхода, който до сега е пораждал корупция при разпределянето на обществените поръчки и разплащанията. Основен приоритет е разбиване на модела в България. Това може да се постигане с максимална прозрачност на тръжните процедури. Друга основна мярка е създаването на електронно правителство, което ако успее да се въведе в действие, би постигнало изключително добри резултати. Той завърши изказването си с надеждата, че на базата на резултатите и изводите от настоящото събитие ще се формират конкретни политически мерки.

Г-н Божидар Данев, Председател на Българската стопанска камара коментира нуждата от търсене на пътища за решаване на проблемите със сивата икономика, която е особено силно изразена в условията на криза. Сивата икономика устройва работодателите, администрацията и самонаетите. Според г-н Данев забавянето на плащанията води до два възможни изхода за бизнеса – или освобождаване на персонала, или потъване в сивия сектор. Също така се въвеждат необосновано високи такси и реулации от страна на държавата. Необходимо е приоритетно прилагане на закона, реформа на контролните системи и борба срещу усещането за безнаказаност.

Г-н Цветан Симеонов, Председател на Българската търговско-промишлена палата подчерта, че е нужно подобряване на административното обслужване, стандартизиране на административните процедури и документи и подобряване на контрола, включително черз участието на неправителствените организации в България. Той наблегна и на важността от своевременното възстановаване на средствата от държавата към бизнеса, което би подобрило икономическата ефективност.

Г-н Тихомир Безлов, Главен експерт към Центъра за изследване на демокрацията изведе на преден план проблема със събираемостта на акцизите. Той посочи, че неплатените акцизи са нарастнали от около 8-12% през 2007 г. на 25% през 2009 г. През 2010 г. се очаква проблемът със сивия внос още повече да се утежни след повишаването на акциза на цигарите.

Г-жа Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет на СИБанк посочи, че банките са естествен съюзник за намаляване на скритата икономика. В момента те работят за внедляване на електронния подпис и други средства, които ще намалят нелегалните плащания. Г-жа Бориславова също така препоръча повече публичност на санкциите и правалита в тази област, което ще спомогне за изграждането на нов манталитет в обществото.

Г-н Георги Кадиев, Общински съветник към Столичния общински съвет предложи като мярка за противодействие на скритата икономика създаването на финансова полиция с достатъчно правомощия, за да се постигне желания положителен резултат.

В дискусията след презентациите се включи г-н Стефан Кацаров, началник сектор "Публично-частно партньорство" към Министерството на финансите. Той заяви, че по отношение на договорите с Европейската комисия вече има завишен контрол.

Г-н Тошко Тодоров, заместник-директор на Националната агенция по приходите наблегна на постигнатите резултати от НАП, като свързването на информационните системи на НАП и митниците и създаването на Дирекция “Анализ на риска”.

Г-жа Грахина Хоронхикевич, съветник в посолството на Полша в България сподели опита на Полша в борбата с кризата благодарение на адаптируемостта на средните и малки предприятия.

Програма (Adobe PDF, 157 KB)
Презентация на Индекса на скритата икономика, г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията(Adobe PDF, 1.14 MB)
Презентация: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства, г-н Божидар Данев, Председател на БСК (Adobe PDF, 431 KB)
CSD Brief No 20: Политики за противодействие на икономическата криза: динамика на скритата икономика 2009
Информация за медиите (Adobe PDF, 658 KB)

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ