Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Представяне на анализ на нормативната база, регулираща работата на местните обществени посредници и на препоръки за подобряването й
 
В продължение на дългогодишните усилия за създаване и укрепване на институцията омбудсман на национално и местно равнище в България, Правната програма подготви анализ на нормативната база, регулираща работата на местните обществени посредници и на препоръки за подобряването й. Докладът бе представен на 20 февруари 2009 г. от Галина Сапунджиева, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, на работна среща с участието на националния омбудсман и местни обществени посредници от цялата страна.

Докладът съдържа преглед на историческото развитие на институцията местен обществен посредник в България и подробен анализ на действащата законова и подзаконова нормативна уредба. Основният извод в него е необходимостта от съществено разширяване на законовата уредба на местните обществени посредници, тъй като от една страна, законовите разпоредби са по-стабилни и по-трудно подлежат на промени, което е от особено значение за устойчивостта на институцията местен обществен посредник, а от друга страна, това е най-ефективният начин за въвеждане на минимален набор от единни стандарти по отношение създаването и функционирането на тази институция и за преодоляване на значителните различия, съществуващи в момента на общинско равнище.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ