Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието
 
Пълен текст на доклада (само на английски език, Adobe PDF, 2.89 MB)

През м. септември 2009 г. Европейският институт за превенция и контрол на престъпността (HEUNI) издаде доклада „Преглед на нуждите: индикатори за обществено доверие в правосъдието”. Публикацията е първата от поредицата доклади по проекта EUROJUSTIS, предназначен да предостави на европейските институции и държавите-членки нови индикатори за оценка на доверието в правосъдието. Книгата е резултат от изпълнението на една от специфичните цели на проекта – да направи оценка на нуждата от европейските индикатори за доверие в правосъдието и да проучи съществуващите в момента подобни инструменти. Докладът е подготвен и редактиран съвместно от експертите на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и от HEUNI.

Публикацията се състои от три части. Първата съдържа проучване на значението на общественото доверие като инструмент за оценка в държавите, участващи в EUROJUSTIS, направен въз основа на интервюта с учени, административни ръководители от системата на наказателно правосъдие и държавни служители. Втората част обхваща преглед на литературата и настоящите индикатори за обществено доверие в правосъдието и страха от престъпност в отделните държави. Третата част на доклада описва настоящите индикатори за обществено доверие в правосъдието на наднационално ниво и дава оценка на измерването на общественото доверие в правосъдието, извършвано в рамките на международни инициативи като Международното изследване на жертвите на престъпления и Европейското социално изследване.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ