Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад “Данни на фокус”: Мюсюлманите
 
Тъй като в много случаи пострадалите от дискриминация и други нарушения не съобщават на компетентните органи и събирането на данни за такива нарушения срещу етническите малцинства е ограничено в много държави-членки на ЕС, EU-MIDIS предоставя най-изчерпателните доказателства за дискриминация и нарушаване на правата на малцинствата в Европейския съюз.

В рамките на изследването през 2008 г. в Европейския съюз са проведени интервюта с общо 23,500 имигранти и представители на етническите малцинства, включително роми.

Допълнително около 5,000 човека от останалата част от населението, живеещи в едни и същи райони с малцинствата, са интервюирани в десет от държавите-членки, за сравнение на резултатите по някои ключови въпроси.

Всяко от интервютата е с продължителност между 20 мин и 1 час, като на хората са задавани поредица от конкретни въпроси.

EU-MIDIS обхваща следните теми:
- Обща дискриминация
- Информираност за правата
- Случаи на дискриминация в сферата на трудовата заетост, образованието, жилищните условия, здравеопазването и социалните услуги
- Пострадали от имуществени престъпления, насилие, престъпления срещу личността и корупция
- Взаимоотношения с полицията
- Спирания от митнически и гранични служби
- Произход на интервюираните

За повече информация: http://fra.europa.eu
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ