Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на г-н Сашо Дончев, Изпълнителен директор на Овергаз ЕАД по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Не съм изненадан, че всяка дискусия, организирана от Центъра, е толкова интересна. Може би тази ми е по-интересна заради това, че аз в областта на енергетиката все още имам повече въпроси, отколкото отговори. И е много интересно да чуя и други мнения. Не съм изненадан от полезните (директно така ги определям) съвети, които получихме от чуждестранните гости. Силно съм впечатлен от нашето българско участие.

Започвайки с Ваша реплика, че няма къде да се бърза, аз също мисля, че тези въпроси са твърде сериозни, за да се бърза в приемането на решения. Ще взема повод от думите на господин Димитров – наистина много харесах Вашето изказване и ми е приятно, че се виждаме за първи път на живо – само с едно предложение. Независимо от това, че днес бяхме принудени с някаква изключителна бързина да направим бърза дисекция на енергетиката, да идентифицираме всички възможни проблеми, да потърсим бързо решение, но онова, което и за в бъдеще предлагам да правим на тези кръгли маси, е да определяме по-тясни теми, по-специализирани теми, защото действително проблемите в енергетиката са изключително много.

Вземайки повод от думите на господин Димитров, искам да помоля хората, които са ангажирани с въпроси, преди да започнат да формулират тезите за новата енергийна стратегия, да отговорят на фундаменталния въпрос: каква е ролята на държавата в българската енергетика? Защото ние всички, или най-малкото по-възрастните от нас, имаме два добри крайни примера. Имаме енергетиката, която изцяло зависи от държавата - Тодор Живков, и имаме примера на Съединените американски щати, където няма нито един долар държавни публични средства в областта на енергетиката.

Къде сме ние в тези две крайности? Сигурно е много важно да се води разговорът в тази посока. Нещо друго, със сигурност повечето няма да се съгласят, но това е мое разбиране за нещата. Въпросите за енергийната сигурност и проблемите са проблеми на личността. Преди всичко те са проблеми на личността, след това стават проблеми на обществото и накрая, ако обществото реши, ги възлага на държавата да ги решава. Така че в този аспект на мисли е много спорно като търсим решенията дали трябва да натоварим държавата с изключително много очаквания. Аз лично много се радвах, дори плаках преди 20 години, когато тръгнах да освобождаваме държавата от всякакви подобни отговорности. Ще се радвам, ако новата стратегия продължи това, което сме започнали преди 20 години.

Благодаря ви.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ