Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
 
Изказване на г-жа Туве Скарстейн, посланик на Кралство Норвегия в България по време на кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.

Господин министър, ваши превъзходителства, дами и господа! Позволете ми най-напред да ви благодаря за това, че ме поканихте на това важно събитие и ми давате възможност да направя едно встъпително изказване. Енергийният сектор е централен както за България, така и за Норвегия и за останалите европейски страни. Бъдещето на нашите икономиките зависи много от решенията, които правителствата ни вземат днес.

Трябва да вземаме решения внимателно предвид интересите на идните поколения – социални, икономически и екологични. Ние трябва да ги вземем по прозрачен начин въз основа на дългосрочни стратегии, които са били обсъдени с всички заинтересовани страни.

Както знаете, Норвегия е пионер и архитект на устойчивото развитие в света. Тя, освен това, е голям фактор в глобалната енергийна сфера. Ние разполагаме с големи познания и опит при управлението на енергетиката на базата на устойчиво развитие. По отношение на управлението на енергетиката, ние сме сред най-добри държави в света по отношение на прозрачно и добро управление, като даваме пример на всички останали страни в света за устойчиво развитие.

Моята страна също така е домакин и член на Инициативата за прозрачност в добивната промишленост, която се занимават с индустрии като добивната, петролодобивната и газовата. Ние подпомагаме страните от Южна Европа при управление на техните енергетики по един прозрачен начин за равноправното разпределение на източниците.

През последните години връзката управление - устойчиво развитие е повлияна до голяма степен от процеса на глобализация. На политическо равнище многостепенното управление на енергийните ресурси е предизвикателство, което е все по-релевантно. На национално равнище трябва да се възползваме от предимствата на съвременния глобализиран свят за постигане на международни и европейски политики на устойчивост, които да се прилагат от правителствата на национално равнище, предвид на местните условия и характеристики. Не по-малко важно е включването на гражданското общество и бизнес сектора чрез механизма на публично-частните партньорства.

Доколкото Норвегия и България са партньори в Европейската икономическа зона(ЕИЗ), ние работим с местни партньори от България за обмяна на опит и познания в реформирането на енергийния сектор. В последно време работим с Центъра за изследване на демокрацията при обмяна на опит и подобряване на доброто управление на сектора за сигурност в България. Енергетиката, разбира се, играе жизнено важна роля за сигурността на страната и е напълно естествено, че ние се обръщаме с лице към предизвикателната, но заслужаваща си задача да допринесем за подобряване на управлението в енергийният сектор и неговото по-нататъшно устойчиво развитие в България. Двете страни трябва да работят заедно за развиване на стратегически подходи основани на познания и целящи добро управление и устойчива енергетика, в името на енергийната сигурност и просперитет на Европа.

Основен елемент на такива стратегически подходи са прозрачността и оценката на алтернативни сценарии. Българското общество и чуждестранните партньори трябва да знаят какви са алтернативните сценарии за постигане на енергийните цели на страната и каква ще бъде социалната, икономическата и екологичната цена на всеки от тези сценарии.

Накрая ми позволете да кажа, че Норвегия е твърдо решена да подпомага страните от региона за постигането на прозрачност в енергийния сектор, включително в България. Ние очакваме все по-тясно сътрудничество със заинтересованите лица. Смятаме, че днешното събитие е успех в този контекст.

Благодаря ви за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ