Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Българската енергийна сигурност и диверсификация
 
Енергийният сектор е от стратегическо значение за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие на страната. За последните десет години износът и вносът на енергия в България формират средно по 12% (16% през 2008 г.) и 21% (22% през 2008 г.) от изходящя и входящия търговски обмен на страната. През 2008 г., само за една година, българското правителство е инвестирало в енергийни проекти бюджетни средства, равни по стойност на всички средства, предвидени от ЕС за подпомагане на страната в следващия седемгодишен бюджетен период (2007 - 2013 г.). В същото време българският енергиен сектор остава един от най-малко прозрачните и с най-висок корупционен риск. Всяка четвърта обществена поръчка е сключена в енергийния сектор, което го прави един от основните сектори в страната, където се харчат пари на данъкоплатците.

Българското правителство е поставено под значителен вътрешнополитически и международен натиск за взимане на важни стратегически решения в рамките на ограничен период от време: лобизма на местно равнище; глобалните климатични промени и глобалното движение срещу промяната в климата и наложените от Европейския съюз цели за ограничаването на вредните емисии и парникови газове; намаляване на енергийната интензивност и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници; ограничаване последиците от сегашната икономическа криза; политическият натиск, свързан с чужди геополитически и икономически интереси. С цел постигане на устойчива, разнообразна и сигурна енергетика българското правителство от една страна трябва да постигане по-голяма прозрачност във взимането на решения, а от друга - да включи в този процес всички заинтересовани страни.

За да постигне по-голяма ефективност в процеса на вземане на решаване на важни енергийни проекти като „Белене” например, правителството трябва да: се концентрира върху диверсификацията на енергийните източници и енергийната сигурност; да отдели достатъчно време за преглед на проектите и да не допуска политически натиск и прибързани окончателни решения, които да доведат до невъзвръщаеми разходи; да се започне независим експертен анализ, който да обедини най-новите налични данни, преработени финансови модели и правилни икономически предвиждания.

Кръгла маса: Енергийна политика и енергийна диверсификация, 18 май 2010 г.
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност, 5 октомври 2009 г.
Презентация: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност (Adobe PDF, 794 KB)
Brief: The Energy Sector of Bulgaria (на английски език)
CSD Brief No 18: По-добро управление за устойчив енергиен сектор в България: диверсификация и сигурност
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ