Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз.
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз. (Adobe PDF, 2.56 MB)

Утвърждаването и развитието на демокрацията в България е един сложен, многостранен, продължителен и динамичен процес. Неговото прогресивно nразвитие е непосредствено свързано и се обуславя не само от успешното функциониране на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, от коренната промяна и обновяване на законодателната база в страната, но, така също, и от последователното прилагане на върховенстзото на правото като комплекс от принципи и мерки в обществените взаимоотношения и от защитата на правата и основните свободи на човека. Особено актуален в Европа днес, е проблемът свързан със защитата на малцинствата. Този проблем, който следва да се разглежда в контекста на основните права и свободи на човека има пряка връзка със стабилността на обществения ред в страната, а така също и с регионалния мир и сътрудничество между държавите.

Текстът обхваща следните теми:
 • Демократичен процес и демократични институции, правова държава, права на човека и зашита на малцинствата
 • Обща външна политика и политика в областта на сигурността
 • Централна банка и финансови услуги
 • Конвертируемост на лева (Либерализация на движението на капитали и текущите плащания)
 • Конкуренция
 • Митнически съюз
 • Далекосъобщения и пощенски съобщения
 •  
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ