Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз. Конвертируемост на лева. Либерализация на движението на капитали и текущите плащания
 
Eвропа 2000: България и Европейският съюз. Конвертируемост на лева. Либерализация на движението на капитали и текущите плащания (Adobe PDF, 1.04 MB)

Разпадът на политическата и икономическа система на социализма постави началото на реинтегрирането на страните-членки на бившия СИВ, в т. ч. България, със световната икономическа и финансова система. Процесът на реинтегриране има два аспекта:
1. Вътрешни макроикономически и структурни реформи, имащи за цел възстановяване водещата ролята на пазарните механизми за разпределение на ресурсите и
2. Присъединяване към многонационални и регионални организации и поемането на задължения, произтичащи от съответните им устройствени документи.

Присъединяването на България към Европейския съюз в перспектива като стратегическа цел, ще завърши по същество процеса на реинтегриране на страната в световната икономическа и финансова система, тъй като ще й придаде траен статут и място за участие във всички бъдещи форуми, решаващи световния икономически ред. Постигането на тази цел, за България е маркирано от влязлото в сила на 1 февруари 1995 г. Споразумение за Асоцииране с Европейския Съюз (Европейско Споразумение). Страната е ангажирана в институционализиран диалог с Европейския съюз.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ