Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Шести годишен обществено-политически форум срещу корупцията
 
Коалиция 2000 свика шестия годишен обществено-политически форум срещу корупцията на 17 февруари 2004 г. в резиденция "Бояна".

Обществено-политическият форум, организиран ежегодно от Коалиция 2000, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията. Обществено-политическият форум се събира веднъж в годината, за да направи преглед на постигнатото през изминалия период и да даде насоките за работа през следващата година. Членовете на форума са публични личности, известни със своята почтеност и добра репутация, представители на държавни и неправителствени организации. Основна цел на форума е обсъждането на годишния Доклад за оценка на корупцията.


"Безспорен е приносът на Коалиция 2000 към повишаването на обществената чувствителност и ограничаването на корупцията в българското общество чрез партньорство на широка основа между държавни институции, неправителствени организации и експерти.
...Ежегодният Доклад за оценка на корупцията е подходящ израз на увеличаващата се загриженост и чувствителност на българското общество към противодействието на корупцията чрез балансирана и реалистична преценка на ситуацията."


Хосе Лопес-Хорин, Посланик на Испания


"Корупционните индекси и докладите за оценка на корупцията на Коалиция 2000 отразяват публичният дебат относно корупцията в България и следват тенденцията към дискусия на конкретни проблеми, свързани с корупция в България.
...Съединените американски щати подкрепят и ще продължават да подкрепят България в усилията й да подобри управлението на съдебната система и да повиши прозрачността и отчетността на съдебната власт. В тази връзка, Докладът на Коалиция 2000 предлага конструктивни препоръки за това как точно да се подходи към някои от настоящите проблеми
."

Дебра Макфарланд, Директор, Американска агенция за международно развитие


Програма на форума и изказвания на участниците
Резюме на дискусията
Пълна стенограма на дискусията (MS Word, 213 kb)
Доклад за оценка на корупцията 2003
Основни акценти в доклада за оценка на корупцията 2003 - Антикорупционни измерения на съдебната и законодателната реформа в България (MS Word, 50,5 kb)
Годишни доклади за оценка на корупцията на Коалиция 2000
Годишни обществено-политически форуми, организирани от Коалиция 2000

Медийно покритие на Шестия годишен обществено-политически форум срещу корупцията и на Доклад за оценка на корупцията 2003
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ