Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България
 
В зала „Изток” на Народното събрание, Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на 41-то ОНС, организира на 25 август 2009 г. кръгла маса посветена на проблемите на вътрешната сигурност в страната, състоянието на националната полиция и необходимите стъпки за реформиране на сектора и въстановяване на доверието на обществото.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и от посланик Джон Ордуей, временно управляващ посолството на САЩ. Във встъпителните си думи д-р Шентов посочи, че реформата в полицията е част от цялостната реформа на сектора за сигурност в България. За постигане на успех има три важни предпоставки: наличие на политическа воля за промяна, активна позиция на гражданското общество ( обществена подкрепа) и ангажимент от страна на нашите евроатлантически партньори. В момента в България, за пръв път от много време, тези предпоставки съществуват.

В своето изказване посланик Джон Ордуей подчерта, че доверието на гражданите в тяхната полиция е от особено важно за резултатите. Когато гражданинът се обади на телефон 166, той очаква да получи съдействие и помощ. Посланик Ордуей посочи, че в момента както техническата помощ, така и оперативното сътрудничество между съответните служби на САЩ и България дават добри резултати, особено що се отнася до борбата с трафика на наркотици.

Г-н Чавдар Червенков, Директор на Европейската програма в Центъра за изследване на демокрацията представи доклада „Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България”, в който се обобщават резултатите от сравнителните изследвания и анализи показващи състоянието на сектора за сигурност и на българската полиция, пречупени през резултатите на статистическите данни на Евростат, на официалната статистика на МВР и на резултатите от виктимизационните Национални изследвания на престъпността на Центъра за изследване на демокрацията за последните две години. Анализът на тези данни показва, че се запазва сравнително висока степен на недоверие в работата на полицията и на неудовлетвореност от резултатите от борбата с престъпността. Това създава сериозни рискове за взаимоотношенията полиция – граждани и за състоянието на вътрешната сигурност като цяло. За формулиране на етапите на реформата в изследването се предлага изготвянето на Бяла книга на вътрешната сигурност, като съставна част на нова Стратегия за национална сигурност на страната, обвързване на полицейската дейност с цялостната правителствена политика чрез разработване на система от национални индикатори за оценка на ефективността, чрез преосмисляне на политиките за сигурност и чрез нов подход при финансирането на системата за вътрешна сигурност. Основната цел на извършваните промени следва да бъде повишаване на прозрачността и инструментите за обществен контрол на системата и приближаване на услугата сигурност до нейните потребители – гражданите.

Д-р Веселин Вучков, зам.-министър на вътрешните работи подчерта, че българската полиция по-решително да се конструира върху наказателно-процесуални релси. Това означава постепенно елиминиране на полицейските филтри пред регистрираната престъпност и превръщането на резултатите от наказателното производство в първостепенен критерий за оценка на полицейската дейност. Наред с това е необходима реформа и на оперативно-издирвателната дейност в посока изоставяне на количествения подход за сметка на качеството. Зам.-министър Вучков отбеляза, че краткасрочните мерки, които са били предприети, са били насочени към отблокиране на системата. Сега предстои задълбочена работа за постигане на една по-подредена система за сигурност, всеобхватно обслужваща гражданското общество и държавните институции.

Г-н Анастас Анастасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание, подчерта важността на извършването на преглед на състоянието на вътрешната сигурност за да се създаде стабилен фундамент, на който да стъпи реформата. Важен елемент, към който трябва да се подходи много внимателно е въпросът за създаване на условия за децентрализация на полицейската дейност, както и за създаване на общинска полиция. Г-н Анастасов изрази готовността на комисията да подкрепи един проект за по-висок бюджет на МВР и призова за широко участие в борбата с престъпността на широк кръг държавни ведомства и институции и на неправителствения сектор.

Г-н Бойко Славчев, началник на кабинета на министъра на вътрешните работи, подчерта, че някои структурни промени направени през миналата година са създали допълнителни трудности в работата на системата. Като например закриването на ГДБОП и създаването на Главна дирекция „Досъдебно производство”, което по същество е отдалечило разкриването на престъпленията от тяхното разследване. В този сектор по неговите думи, сериозната реформа предстои.

Заместник-главният прокурор Валери Първанов посочи известни несъответствия в статистиката на МВР и на Главна прокуратура. Основната причина за това според него е все още неработещата Единна интегрирана информационна система на правоохранителните и правозащитните органи. Що се отнася до ефективността в работата на системата той посочи ниското качество на доказателствения материал. Очевидна е необходимостта от техническо превъоръжаване на полицията за решително подобряване на качеството на работа. По причина неизвестен извършител и изтекла давност през миналата година са прекратени 600 000 производства, и по същата причина и през тази година ще ги последват нови 600 000.

Г-н Константин Пенчев, председател на Върховния административен съд посочи, че наскоро едно изследване е показало, че българската правосъдна система е сред най-скъпите и същевременно най-нискоефективните в света. Причината за това е в нереформираната система, в която всички наливани средства се губят. Това важи и за МВР и той пожела успех на реформата.

Кръглата маса беше закрита от г-н Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи. Той заяви, че основната цел на реформата в МВР е възстановяването на доверието в системата. На тази цел ще бъдат подчинени всички елементи на реформата. В изложението си той очерта извършеното до момента с цел подобряване на координацията и взаимодействието между правоохранителните и правораздавателните органи, създаването на специализирани звена за разследване и др. Това обаче е само началото. Следващите стъпка ще бъде интегрираната информационна система, а този въпрос ще намери своето място и в стратегията за сектора на сигурност. Заяви, че има политическа воля за започване още от септември на работа по стратегията за национална сигурност и в частност и за вътрешна сигурност. Подчерта, че не желае този документ да бъде кабинетен продукт на управляващата партия и счита, че необходимо условие за постигане на резултат в тази област е в изработването на оценките и мерките да участват всички политически сили представени в парламента.
Министърът подчерта, че неговото разбиране е, че полицаите трябва да бъдат колкото се може по-близко до хората. Полицаят трябва да бъде човекът, когото хората в квартала познават и не се колебаят да се обръщат за съдействие.
Като важно условие за успеха на реформата министърът посочи необходимостта от широк политически консенсус, максимална прозрачност и широко участие на представителите на гражданското общество.

Програма на кръглата маса (MS Word, 30 KB)
Презентация на доклада „Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България”
Медийно отразяване 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ