Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Полицията в модерното общество: необходимата реформа в България
 
Пълен текст на брошурата (Adobe PDF, 1.96 MB)

Проблемът за сигурността и обществения ред е ключов за развитието на обществото и неговия просперитет. Равнището на сигурност в държавата е важна предпоставка за количеството и качеството на привличаните инвестиции в икономиката. Личната сигурност на гражданите освобождава и активизира творческите им възможности. Решаването на този проблем е необходимо условие за повишаване на доверието към България на международната сцена и в частност сред партньорите от Европейския съюз.

Полицията е призвана да осигурява сигурността и обществения ред в страната. По закон тя е задължена да противодейства на престъпността и да осигурява защитата на правата и свободите на гражданите, да опазва техните живот, здраве и имущество.

Немалко български полицаи продължават да живеят и работят със съзнанието, че са елемент от една силова структура, създадена, за да упражнява главно репресивни функции. За съжаление тези настроения до голяма степен се споделят от политическата класа и от обществото като цяло. Не е така в развитите демокрации, където на полицията се гледа като на държавен орган, който е призван и задължен да предоставя на гражданите услугата „сигурност”.

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ