Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национална кръгла маса: Развитие и усъвършенстване на институционалните инструменти за административен контрол и превенция на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации за ограничаването й
 
На 16 юни 2009 г. Дирекция „Инспекторат” - МВР, Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет и шест неправителствени организации организираха национална кръгла маса, посветена на превенцията на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации за ограничаването й.
 
По време на откриването г-н Михаил Миков, министър на вътрешните работи заяви, че политиката на МВР е политика на нулева толерантност към всички видове корупционни прояви.
 
Г-н Стефан Куцаров, началник на отдел „Противодействие на корупцията в МВР” представи институционалните средства за административен контрол и превенцията в МВР . Той подчерта, че търсенето и прилагането на нови, по-ефективни средства за обмен на информация, координация и сътрудничество между всички компетентни институции на национално и международно ниво е важен фактор за подобряване на социалния климат и изграждането на нетърпимост към проявите на корупция.
 
По време на дискусията г-н Чавдар Червенков, главен експерт към Центъра за изследване на демокрацията подчерта, че тази проява не бива да остане изолирана, защото неправителственият сектор има важно място в борбата с корупцията. За осигуряване на по-добра координация между участниците в кръглата маса той предложи определяне на координатор от страна на МВР, който да съгласува бъдещите действия. Г-н Тихомир Безлов, главен експерт в Центъра за изследване на демокрацията допълни, че основна предпоставка за ефективното сътрудничество между МВР и неправителствения сектор е повишаване на прозрачността в работата на институцията и активно ангажиране на неправителствените организации в подготовката и изпълнението на различните антикорупционни инициативи на министерството.
 
По време на събитието беше подписана декларация за сътрудничество между МВР и неправителствените организации: Център за изследване на демокрацията, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Прозрачност без граници, Отворено общество, Център за развитие на медиите и Журналисти срещу корупцията. С декларацията организациите заявиха желанието си ефективно и ефикасно да упражняват превенция и борба с корупцията във всичките й форми чрез съвместни дейности.Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ