Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Противодействие на корупцията в правораздаването и правоприлагането: Добри европейски и международни практики
 
На 9 юни 2009г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар, посветен на добрите практики в борбата срещу корупцията. Модератор на събитието беше г-н Димитър Марков, координатор на проект в Център за изследване на демокрацията.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието с приветствие към специалните гости-лектори – съдия Клифърд Уолъс, Апелативен съд на САЩ и г-н Ролф Шлотерер,съветник към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет на България . Г-н Томас Пийблс, аташе по юридическите въпроси, Посолство на САЩ в България, подчерта значението на противодействието на корупцията в България.

Съдия Клифърд Уолъс представи някои добри практики за противодействие на корупцията като подчерта, че най-важните принципи за работата на съдиите са откритост, прозрачност и честност и че само в правовата държава, може да има справедливо правосъдие. Като най-ефективна мярка срещу корупцията в неговата страна, той посочи преследването и наказването на корумпирани служители.

Г-н Ролф Шлотерер предложи корупцията да се разглежда през очите на корумпирания, за да се добие по-пълна представа за това как се осъществява корупцията. Според него, борбата с корупцията в България е наложителна, защото страната е част от ЕС, а както метафорично се изрази той, ако един орган на тялото е болен, то и цялото тяло страда.

Д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, Център за изследване на демокрацията, посочи някои от успешните антикорупционни инициативи в съдебната власт, но изрази съжаление, че България все още не може да се похвали с впечатляващи примери за успешно противодействие на корупцията. Тя цитира данни от доклада Престъпление без наказание на Център за изследване на демокрацията , от които е видно, че съдебната система в страната все още не може да осигури адеквано равнище на възпиране на корупционните действия.

Г-н Тихомир Безлов, Главен експерт, Център за изследване на демокрацията, посочи като основна причина за корупция на ниските администравивни равнища липсата на добро възнаграждение на служителите, а като причина за корупция сред по-високите нива - липсата на контрол.

По време на дискусията, д-р Шентов подчерта, че в борбата с корупцията основна роля играят медиите, но за съжаление в България малко от тях са независими. Г-жа Ана Караиванова, главен инспектор, Инспекторат на Висшия съдебен съвет, също наблегна на ролята на медиите и неправителствените организации. Според нея корупцията в съдебната система е най-опасна за обществото.Тя я обяснява не толкова с липсата на политическа воля, колкото с липса на воля от страна на висшите магистрати - с липсата на съдебна воля, и специално отбеляза недостатъчната активност на прокуратурата в редица случаи на корупционно поведение.

Програма (Adobe PDF,152 KB)
Презентация на д-р Мария Йорданова: Съдебна власт и противодействие на корупцията в България, 9 юни 2009 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ