Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Конвенционалната престъпност в България 2007 – 2008 г. Прилагане на добрите практики в областта на мониторинга на правосъдието и вътрешните работи
 
На 20 май 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар, посветен на проблемите с конвенционалната престъпност.

Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията откри семинара като посочи важността от представянето на данни за реалните жертви на престъпления.

Г-н Тихомир Безлов, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията, представи динамиката на конвенционалната престъпност в България за 2007 и 2008 година, като анализира и съпостави данните на Националните изследвания на престъпността (НИП) с официалната полицейска статистика. Проучването се провежда се за шести път по методика, използвана от UNICRI в Международното виктимизационно изследване на престъпността (ICVS) и Международното изследване на престъпността в Европейския съюз (EUICS).

Г-н Безлов обърна внимание на причините за различните резултати в показателите на официалната статистика и тези на виктимизационните изследвания и факторите, оказващи влияние на динамиката на конвенционалната престъпност. Той посочи, че българите все по-рядко обявяват престъпленията в полицията като нивото на подаване на информация от гражданите е по-ниско в сравнение с това на други страни от ЕС. За да може тази тенденция да се промени е нужно увеличаване на контрола в полицейската дейност и полагане на усилия за повишаване доверието на обществото. Г-н Безлов също така отбеляза, че в ситуация на рецесия ще се създаде напрежение, което ще се отрази негативно и на нивото на престъпността.


Г-н Павлин Димитров, генералeн комисар на МВР, представи гледната точка на Министерството на вътрешните работи, провежданите мерки и постигнатите практически резултати при противодействие на конвенционалната престъпност. Той отбеляза, че е нужно фокусът да се постави върху превантивните мерки, квалификацията и мотивацията на служителите на МВР. Г-н Димитров благодари на Центъра за изследване на демокрацията за доброто партньорство и подчерта, че представянето на независими статистически данни по отношение на престъпността e от полза както за МВР, така и за цялото общество.

По време на дискусията бяха обсъдени различните подходи за противодействие и отчитане на престъпността и нуждата от модернизиране на полицейската дейност. Участниците посочиха, че някои от представените тенденции са ранни сигнали за наличието на икономически проблем.

Програма (Adobe PDF, 53 KB)
Презентация: Национално изследване на престъпността (MS Power Point, 1.9 MB), г-н Тихомир Безлов, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията
Презентация: Тенденции на престъпността в България за периода 2007 – 2008 г., г-н Павлин Димитров, генералeн комисар на МВР (MS Power Point, 7.8 MB)
Национално изследване на престъпноста 2009 г. Резултати и тенденции (Adobe PDF, 210 КВ)
Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ