Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Общественото мнение и гражданският контрол върху правосъдието
 
На 26 март 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар на тема „Общественото мнение и гражданският контрол върху правосъдието”. Гост-лектор на семинара беше проф. Джулиан Робъртс, преподавател по криминология към Университета в Оксфорд. Преди да постъпи в Оксфорд през 2005 г. проф. Джулиан Робъртс е бил преподавател по криминология и изследовател към Университета в Отава. Той получава докторската си степен от Университета в Торонто през 1982 г. От 1991 до 2005 г. работи като редактор на Канадското списание по криминология и наказателно правосъдие. Отскоро заема длъжността редактор на Европейското списание по криминология. Неговите изследователски интереси включват: санкциите в наказателното право, общественото мнение относно престъпността и наказателното правосъдие, възстановителното правосъдие, пострадалите от престъпления и наказателния процес.

Семинарът беше открит от г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията. Той подчерта важността на създаването и използването на добра система от показатели, измерващи общественото мнение относно правосъдната система – една тема с висока социална чувствителност.

Д-р Андрей Нончев, Заместник-управител на Витоша Рисърч и преподавател по социология представи Системата за мониторинг на корупцията, чрез която от 1998 г. насам Центърът за изследване на демокрацията събира данни за структурата и динамиката на корупционните практики в България. Според данните равнището и динамиката на корупцията намаляват от 1998 г. до 2004 г., когато те отново започват да нарастват. Към края на 2008 г. броят на корупционните сделки се връща до нивата от 2002 г. Д-р Нончев отбеляза, че в същото време податливостта към корупция на населението значително е намаляла и все повече хора не приемат корупцията като средство за справяне с държавните институции. По отношение на общественото мнение за корупцията в съдебната власт данните сочат, че според 66% от населението съществува корупция сред съдиите и прокурорите. 41% от хората посочват и адвокатите като посредници в корупционните сделки. Най-голяма част от подкупите (63,4%) се дават с цел прекратяване на наказателното производство.

Проф. Джулиан Робъртс, преподавател по криминология към Университета в Оксфорд говори за важността от правилната интерпретация на данните от изследванията на общественото мнение за престъпността и правосъдието. Според проф. Робъртс резултатите от проучванията на общественото мнение могат да бъдат силно повлияни в една или друга посока от информацията, предоставяна на обществото чрез медиите или от страна на политиците. Като пример той представи различни случаи, свързани със санкциите в наказателното право, при които при липсата на достатъчна информация обществеността има нереалистични очаквания за тежестта на присъдата.

Г-н Димитър Марков, Координатор на проект към Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията обърна внимание на факта, че в България няма единна методология и последователност на изследванията, с които се измерва общественото доверие в правосъдната система на национално равнище. За периода 1968 – 1990 г. не е проведено нито едно виктимологично изследване или изследване на общественото мнение за органите на наказателното правораздаване. След 1990 г. тази роля се поема от гражданското общество, неправителствените организации и социологическите агенции, които осъществяват периодични изследвания на общественото доверие.

По време на дискусията беше направен изводът, че България и много държави-членки на ЕС се нуждаят от система от показатели, измерващи доверието в правосъдието, които да служат както за формирането на дългосрочни политики, така и за оценка на ефективността при изпълнението им.

Семинарът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.


Програма (Adobe PDF, 159 KB)
Презентация на тема "Система за мониторинг на корупцията (СМК)", д-р Андрей Нончев, (Power Point, 1.3 MB)
Презентация на тема "Общественото мнение, престъпността и правосъдието", проф. Джулиан Робъртс, (Power Point, 342 KB)
Презентация на тема "Индикатори за измерване на общественото доверие в правосъдната система на национално равнище, Димитър Марков, (Power Point, 542 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ