Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклад Иновации.бг 2009
 

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 7.75 МВ)


Съдържание

Увод (PDF, 72 kb)

Научна, технологична и иновационна политика на Еврпейския съюз и България в условията на глобална криза (PDF, 178 kb)

Европейска научна и иновационна политика
Предизвикателства и перспективи пред иновационната и научната политика на България

Иновационен индекс на българските предприятия (PDF, 389 kb)

Иновационен индекс - обхват и индикатори
Фактори и видове иновационна активност

1. Съвкупен иновационен продукт (PDF, 3684 kb)

Иновационен продукт
Технологичен продукт
Научен продукт

2. Предприемачество и иновационни мрежи (PDF, 1532 kb)

Предприемачество
Иновационни мрежи и източници на информация
География на научноизследователската и иновационната дейност в България

3. Инвестиции и финансиране на иновациите (PDF, 662 kb)

Публично финансиране на науката и иновациите
България в Европейското изследователско пространство
Частно финансиране на иновации
Перспективи

4. Човешки капитал за иновации (PDF, 719 kb)

Научна кариера, заетост в НИРД и високотехнологичните сектори
Образователно равнище, качество на образователния продукт и обучение през целия живот

5. Информационни и комуникационни технологии (PDF, 957 kb)

Информационни и комуникационни технологии с общо предназначение
Информационни и комуникационни технологии със специално предназначение
Научноизследователска и развойна дейност в ИКТ сектора
Политика в областта на развитието на ИКТ

Приложение Методологически бележки, източници на информация и определения (PDF, 153 kb)

Използвана литература (PDF, 68 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ