Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Сивата икономика в България по време на криза: нови тенденции и методи на измерване
 
На 27 февруари 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията и фондация „Фридрих Еберт” организираха кръгла маса, посветена на новите тенденции и методите за измерване на сивата икономика по време на криза. Семинарът имаше за цел да събере мнения и материали за бъдеща публикация по проблемите на скритата икономика, както и за бъдещи обществени дискусии.

Кръглата маса бе открита от г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност на Центъра за изследване на демокрацията, и г-жа Росица Борисова, Земестник-директор на фондация „Фридрих Еберт” в България. Д-р Андрей Нончев, Заместник-управител на Витоша Рисърч, представи индексите на скритата икономика и възможностите и ограниченията в използването на подхода за нейното измерване.

След кратката презентация на методологическия подход на измерване, бяха представени и данни за динамиката на индексите на скритата икономика в бизнеса и трудовите отношения, както и данни за дела на наетите без договор и с договор със „скрити клаузи” в съответния бранш, очертани бяха и новите предизвикателства в борбата за ограничаване на скритата икономика по време на криза.

Доц. Валентин Гоев от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС обърна внимание на актуалните оценки за скритата икономика в България. Според представените от доц. Гоев данни най-висока е оценката на бизнеса за скритата икономика като цяло – 42% от икономиката е оценена като скрита, но данните показват намаление, макар и минимално, на дела на скритата икономика в България. Като най-съществени причини за съществуването на скрита икономика бяха посочени корупцията, последвана от ненаказуемостта на незаконните действия, неефективната съдебна система, високото данъчно бреме и наличието на мафия.

Г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, разгледа няколко елемента на успешни политики за ограничаване на скритата икономика, въвеждането на задължителната регистрация на трудовите договори през 2005 г., натиска от страна на Миистерството на труда и социалната политика за спазване на изискванията, както и опитите за ограничаване на скритата икономика в другите сектори. Според него е необходимо разглеждането на скритата икиономика на секторно равнище, мрежите и механизмите й. Г-н Стефанов очерта и една тревожна тенденция – промените в ключовите контролни органи и спадането на контролния им капацитет.

На последвалата дискусия се изказаха съмнения относно достоверността на данните за дела на сивата икономика, представени от някои страни членки на ЕС като Чехия и Естония. Според данните делът на черната икономика в Естония е около 2-3%. За България според НСИ черната икономика обхваща около 1,4 – 1,5%.

Г-н Тодор Тодоров, началник отдел Национални сметки към НСИ, обърна внимание на нежеланието на старите страни-членки да представят каквато и да е статистическа информация, свързана с нелегалните дейности в макроикономическите показатели, поради нестабилността на информацията. За разлика от тях по-младите страни-членки имат официално изнесени данни – за Чехия, нелегалните дейности представляват 1,3 – 1,5 % от БВП на страната. Г-н Тодоров постави акцент и върху необходимостта да се обменя информация за нелегалните дейности и консолидацията на колкото се може повече данни за постигане на максимална достоверност в анализите на НСИ.

Г-н Любомир Димитров, Директор на Дирекция "Макроикономически анализи" към Агенцията за икономически анализи и прогнози обърна внимание на методите за изследване на сивата икономика, като подчерта задължителното използване на преки и косвени методи едновременно. Г-н Димитров изказа съмнение относно нарастването на дела на сивата икономика в условията на икономическа криза, аргументирайки се с факта, че свиването на най-рисковите сектори – хотелиерството и строителството, би довело до свиване на общия обем на сивата икономика, макар и с по-бавен темп.

Д-р Пламен Чипев, старши научен сътрудник към Икономическия институт на БАН изказа съмнение относно използването на ДДС метода като директно свидетелство за дела на сивата икономика и дали част от източването не означава укриване на ДДС. Той постави акцент и върху стремежа за разкриване на сивата икономика като стремеж за получаване на точна представа какво всъщност се произвежда. Г-н Чипев обърна внимание и на връзката между доброто корпоративно управление в условията на икономическа криза и по-голямата прозрачност, постигната с излизането на фирмите на борсата.

Г-н Руслан Стефанов завърши официалните изказвания като подчерта необходимостта от приемането на закон за финансиране на политическите партии, което би дало отражение върху състоянието на сивата икономика.

Семинарът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Семинарът е организиран в сътрудничество с Фондация „Фридрих Еберт”.Програма и информация за семинара (Adobe PDF, 179 KB)
Презентация на д-р Андрей Нончев, Заместник-управител на Витоша Рисърч
Презентация на доц. Валентин Гоев, Катедра “Статистика”, Университет за национално и световно стопанство
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ