Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Престъпление без наказание
 
В последния си Доклад за оценка на корупцията, озаглавен „Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България”, Центърът за изследване на демокрацията прави преглед на състоянието и динамиката на корупцията и на антикорупционните политики и инициативи в България през първите две години след присъединяването на страната към Европейския съюз.

Дори след приемането на България в ЕС политическата корупция и организираната престъпност все още остават престъпление без наказание. Въпреки отбелязания добър икономически растеж и някои успехи в антикорупционните реформи страната е изправена пред два основни дефицита в противодействието на корупцията и организираната престъпност: на политическа воля и на административен капацитет.

Настоящият доклад анализира основните проявления и източници на политическа корупция в България, включително тревожната нова тенденция към завладяване на гражданското общество. Той проследява динамиката на скритата икономика в страната и основните канали за корупционни връзки между бизнеса и политиката – обществените поръчки, концесиите и замените на земи и гори.

Системата за мониторинг на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията регистрира устойчива тенденция на нарастване на корупцията сред населението в България и връщането й към нивата отпреди осем години. През 2008 г. броят на корупционните транзакции нараства до около 175 000 средномесечно или около 2 100 000 годишно. За българските граждани корупцията категорично се очертава като най-важния проблем, пред който е изправена страната.

Посочват се и някои позитивни тенденции, резултат както от членството в ЕС и устойчивия икономически растеж пред последните 10 години, така и от някои целенасочени антикорупционни действия от страна на българските власти. Така например, административната корупция при бизнеса намалява с 50 % след приемането на страната в ЕС и с плавното понижаване на дела на скритата икономика.

Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България
Десети годишен обществено-политически форум срещу корупцията
Резюме на доклада (Adobe PDF, 273 KB)
Презентация: Престъпление без наказание. Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България (Adobe PDF, 1.15 MB)
Изказване на председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински по време на форума
Изказване на г-жа Нанси Макълдауни, Посланик на САЩ в България

Медиите за доклада
Отразяване в чуждестранните медии

Предишните доклади за оценка на корупцията
Минали обществено-политически форуми
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ