Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 255 kb)

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ПРОТИВОРЕЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ 2008 г. (PDF, 467 kb)

1.1. Равнище и динамика на реалната и потенциалната корупция
1.2. Субективни оценки на гражданите и представителите на бизнеса за разпространението на корупцията
1.3. Обществени ценности и нагласи към корупцията
1.3.1. Обществена приемливост на корупцията
1.3.2. Обществена значимост на корупцията
1.4. Разпространение на корупцията в България в международен контекст

2. ПОЛИТИЧЕСКА КОРУПЦИЯ (PDF, 191 kb)

2.1. Измерения на политическата корупция
2.2. Политически морал и политическа отговорност
2.3. Завладяване на гражданското общество
2.4. Организирана престъпност и политическа корупция
2.5. Икономика и политическа корупция

3. КОРУПЦИЯТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС (PDF, 706 kb)

3.1. Равнище и динамика на скритата икономика в България. Индекс на скритата икономика
3.1.1. Равнище и динамика на скритата икономика
3.1.2. Динамика на Индекса на скритата икономика
3.1.3. Зоните на скритата икономика в България
3.1.4. Очаквана динамика и политики за противодействие на скритата икономика
3.2. Управление на държавните ресурси: механизми на политическата корупция и системи за контрол и противодействие
3.2.1. Държавни политики и управление на държавния бюджет
3.2.2. Управление на европейските фондове.
3.2.3. Пазарът на обществени поръчки – нарастващ риск от политическа корупция
3.2.4. Противодействие на корупцията при обществените поръчки и средствата от Европейския съюз
3.2.5. Концесии и публично-частно партньорство
3.2.6. Сфери с висок корупционен риск: замените на земи и гори

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ДЕФИЦИТИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ (PDF, 60 kb)

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ