Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: взаимоотношенията САЩ-Европа
 
На 21 декември 2008, в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на г-н Робърт Мaкфарлaн. След дългогодишна кариера на ключови позиции в армията и правителството на Съединените американски щати, включително и като съветник по националата сигурност на президента Рейгън за периода 1983 – 1985 г., г-н Робърт Мaкфарлaн служи в борда на редица неправителствени организации и корпорации, в допълнение към задълженията си като председател на Мaкфарлaн Асоушиaтс. Тема на дискусията бе динамично променящата се международна обстановка след историческите президентски избори в САЩ, и особено последствията за стратегическите връзки между САЩ и страните-членки на Европейския cъюз.

В своето основно изложение г-н Мaкфарлaн очерта основните предизвикателства пред новата американска администрация. Той отбеляза изключителните качества на вънчшнополитическия екип на Обама, включително по-„евроцентричния” му характер, което обещава период на много по-хармонични отношения между Европа и САЩ. Въпреки това, г-н Мaкфарлaн също подчерта нуждата от по-добро разбиране на естеството на вътрешната политика на нововъзникващите регионални сили като Китай, Русия и Иран, както и на техните международни политически и търговски ангажименти. Обсъдени бяха и опасностите от разпространение на ядрените оръжия, както и на предизвикателствата, поставени от високотехнологичния характер на съвременната отбрана на САЩ като уязвимостта им от нарушаване на спътниковите съобщения, както и от загуба на данни и проникване от компютърни хакери, които всички се нуждаят от развитието на сложни технологични решения и контра-мерки.

Друг належащ въпрос, подчертан по време на дискусията, беше нуждата от мащабно преосмисляне на проблемите на енергийната сигурност и на енергийната политика не само на САЩ, но и на европейските им съюзници – и особено нуждата да се осигури достъп до по-разнообразни енергоресурси, като се избегне прекомерното разчитане на традиционните горива или на ограничен брой доставчици на енергия. Г-н Мaкфарлaн предупреди срещу ползването на определени възобновяеми източници на енергия, които биха могли да доведат до непреднамерени странични ефекти. Имайки предвид производството на етанол от земеделска продукция, той отбеляза неблагоприятните последствия – по-високи цени на храната и дори недостиг на храна в определени райони на света, както и произтичащата от това по-голяма опасност от социални сътресения. Посочени бяха предимствата на новаторските технологии за рециклиране на пластмаса, които могат да се използват за производството на бутанолово гориво, при които не само се избягват гореспоменатите неблагоприятни последствия, но се постига и по-положителен цялостен ефект върху околната среда.

Г-н Мaкфарлaн също привлече внимание върху условията на икономическа криза, които понастоящем се отразяват на повечето членки на НАТО, които вероятно ще изискват по-високи нива на социални разходи и ще породят по-голям натиск за съответно намаление на разходите за отбрана, правейки още по-наложително обединяването на ресурсите и засиленото сътрудничество между всички съюзници от НАТО, с цел да се противопоставят на общите заплахи, пред които са изправени. Други участници в кръглата маса – посланик Михаел Гайер от Германия, посланик Клаус Фабиян от Австрия и посланик Пол Бейер от Швеция, както и представители на българското Министерство на отбраната – споделиха опит от съответните страни в справянето с някои от разглежданите предизвикателства. В същото време те препотвърдиха единодушното виждане,че с оглед на сериозността на заплахите за сигурността на идните десетилетия не е по възможностите на всяка отделна страна да се справи с тях независимо от своите съюзници от НАТО, подчертавайки по този начин продължаващата нужда от ангажиране в сътрудничеството на САЩ и Европа.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ