Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Сивата икономика в България по време на икономическа криза
 
На 3 декември 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Фридрих Еберт” организираха кръгла маса, посветена на проблемите на сивата икономика.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, председател на Центъра за изследване на демокрацията и д-р Марк Майнардус, ръководител на Фондация “Фридрих Еберт” - България. Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи Индекса на скритата икономика в България за 2008 г. Според данните индексът бележи умерен спад, но паралелно с това равнищата на възприятие на бизнеса за съществуването на скрита икономика в страната нарастват от 2006 г. насам. Съществува сериозна опасност от повишаване на равнището на скритата икономика в условията на международна икономическа криза.

Любомир Христов, председател на Институт на дипломираните финансови консултанти, направи преглед на подготвеността на България за отговор на глобалната “финансова” криза. Той отбеляза, че тя метастатизира в глобална рецесия, очаквана да бъде най-дълбока и продължителна от десетилетия насам. Рискът от депресия остава. Като силни страни в изходната позиция на България той определи доброто състояние на публичния баланс – ниското равнищ на държавния дълг и наличието на устойчиви бюджетни излишъци. Уязвимостите, от друга страна са външен дефицит, кредитен бум, надценени активи (недвижимости), прекомерен частен външен дълг (над 90 % от БВП), загубена конкурентноспособност, институционална разруха - престъпност, корупция, безотговорност, безредие. В заключение, Христов, отбеляза липсата на адекватен български отговор и на лидерство в изработването на такъв.

Министърът на икономиката и енергетиката, Петър Димитров предложи поредица от мерки за ограничаване на скритата икономика и противодействие на ефектите от международната икономическа криза, като формулиране и мониториг на политиката в областта на доброто управление и борбата с корупцията, въвеждане на еврото като паралелно платежно средство, подобряване на достъпа до финансиране на МСП създаване на бизнес регистър на длъжниците и др.

Министърът на финансите Пламен Орешарски очерта успехите на администрацията по приходите в ограничаването на скритата икономика и определи работата на правителството до този момент като успешна. Мария Мургина, директор на Националната агенция по приходите представи набор от конкретни предложения за мерки за противодействие на сивата икономика като органичаване на възможностите за прехвърляне на фирми със задължения, ревизии “по аналогия” за осигурителните вноски и подчерта важността на наличието на политическата воля за тяхната реализация.

Андрей Пръмов, Управител, Адлон Дисконт АД, разгледа вероятните ефекти на кризата върху финансовия сектор и подчерта, че има немалка вероятност на България да се наложи да поиска средства от Международния валутен фонд или Европейската централна банка за преодоляване на последствията от кризата. Очакванията са, че “замръзването” на междубанкивия пазар, което се набюдава от октомври 2008 г. ще доведе до разрастване на нелегитимните финансови схеми свързани с много високи рискове за клиентите. Единствено намаляването на задължителните резерви на банките в Българската народна банка няма да разреши проблема. Необходимо е Министерството на финансите да инжектира допълнителна ликвидност във финансовата система чрез активизиране на пазара за репо сделки с държавни ценни книжа и създаването на специални фондове за реконструкция и развитие, които да подпомагат банки изпаднали във временни затруднения.

Бойко Борисов, кмет на София, отбеляза, че едни от най-негативните и трудни за преодоляване проявления на скритата икономика са източването на ДДС, укриването на акцизни плащания и замените на държавни за частни имоти. Той подчерта, че представляваната от него партия е готова да подпише предизборен пакт с управляващите партии за общи действия срещу икономическата криза, които да бъдат изпълнени без значение кой спечели следващите парламентарни избори в страната през 2009 г.

Йордан Христосков, управител на Националния осигурителен институт, разгледа потенциалните ефекти от икономическата криза върху недекларираната заетост. Неговите очаквания са за повишаване на дела на скритата заетост, но за общ спад в нейното равнище, пред вид цялостното свиване в икономиката.

Димитър Бъчваров, общински съветник в Столичен общински съвет, отбеляза необходимостта от по-голяма яснота за ефектите от евентуални промени в икономическата ситуация върху бюджета на страната. Неговият колега в Столичния общински съвет Георги Кадиев, изтъкна необходимостта от въвеждането на фискална полиция за успешно противодействие на скритата икономика.

Тихомир Безлов, старши анализатор към Центъра за изследване на демокрацията, завърши официалните изказвания, като отбеляза опасността от по-силно и лесно навлизане на криминални активи в икономиката, които да използват възникналите затруднения на легитимните бизнес структури.

Събитието е продължение на дискусията от 27 май 2008 г. за тенденциите и предизвикателствата от съществуването на сивата икономика.

Галерия:Програма на кръглата маса и презентации
Информация за медиите (Adobe PDF, 271 KB)
Медийно отразяване
Кръгла маса: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства, 27 май 2008 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ