Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Проект на Закон за отбраната на Република България
 

На 27 октомври 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе кръгла маса за публично обсъждане на проекта за Закон за отбраната на Република България. В кръглата маса взеха участие министърът на отбраната Николай Цонев, началникът на Генералния щаб на Българската армия генерал Златан Стойков, народни представители, зам.-министри, бивши началници на Генералния щаб и зам.-министри на отбраната, експерти и представители на медиите.

Във встъпителните си думи при откриването на кръглата маса посланик Бойко Ноев, бивш министър на отбраната подчерта, че членството на България в НАТО, ускорената професионализация на армията, както и фактът, че Министерството на отбраната изпълнява задачите си в коренно променена среда, налагат приемането на нов закон. Фактът, че теми по важни въпроси, засягащи проекта за нов Закон за отбраната, досега не са дискутирани, доведе до изкривяване на образа на този закон в общественото пространство.

В своето изложение министър Николай Цонев подчерта важността на Закона за отбрана. Това е закон уреждащ отношенията в една важна национална институция и приемането му не бива да се бави, без разбира се да се допускат компромиси. Министър Цонев отбеляза, че това е закон, който отчита настъпилите в страната ни промени през последните години, както и че отделя значително място на повишаване на социалния статус и сигурността на военнослужащите.

Зам.-министърът на външните работи посланик Тодор Чуров припомни, че Законът за отбрана е специален закон с много широк обхват, който по същество представлява принос в процеса на реформа, както на армията, така и на страната. Необходимо е строго да се съблюдава принципа на деполитизация, както и да се обърне специално внимание на въпросите за координацията при изпълнение на мисии зад граница, да се търси най-добрия баланс между съюзническите ангажименти и интересите на страната.

Постоянният представител на България в НАТО посланик Любомир Иванов отбеляза, че що се отнася до обема и формата на закона, то в НАТО няма единни правила. Независимо от това, обаче, всеки закон от такъв характер трябва да борави много внимателно с текстовете свързани с чл.5 на Договора на НАТО, с нашите ангажименти свързани с колективната отбрана на Алианса, както и с ясен баланс между изискванията на колективната отбрана и задължението за участие в експедиционни операции. В тази връзка посланик Иванов подчерта важността от тясното взаимодействие при изпълнение на тези задачи между всички ведомства, имащи отговорности в това отношение.

Позицията на Министерството на отбраната по философията на проекта за Закон за отбраната изложи генерал.-лейтенант Атанас Запрянов, военен представител на България в НАТО. В подробно експозе той разясни структурата на закона, механизмите за осигуряване на приемственост с досега действащото законодателство, новите постановки на закона, поставените цели и пътищата и механизмите за тяхното постигане.

Гледната точка на експерт изложи в своето експозе генерал-лейтенант от резерва Аню Ангелов. Откроиха се неговите определения за същността на интегрирания модел на Министерството на отбраната, както и за взаимовръзките и отношенията на отделните национални институции при управлението на отбраната в мирно и военно време. Генерал Ангелов направи редица конкретни предложения за изменение или допълнение на текстове от проектозакона за отбрана.

Бившият зам.-министър на отбраната д.р Велизар Шаламанов фокусира своето изложение върху отражението на икономическите аспекти в проектозакона. Според него в следващите 10 години в областта на отбраната ще бъдат изразходвани не по-малко от 15 милиарда лева, което налага добре обмислена и обоснована икономическа стратегия за ефективното усвояване на тези средства в интерес на отбраната. В тази връзка той наблегна на необходимостта от действени форми за граждански контрол. Важен също така е и въпросът за създаване на Национална гвардия, която ще гарантира заздравяване на връзката с обществото и същевременно ще разшири възможностите на гражданските власти за справяне с извънредни ситуации.

Народните представители Асен Агов и Илко Димитров привлякоха вниманието на аудиторията върху важността на закона и едновременно с това предупредиха за опасността от създаване на конституционен проблем, свързан с текстовете, касаещи правомощията на президента.

Народният представител Илко Димитров подчерта, че е крайно време за постигане на консенсус около идеята за интегриран модел на Министерството на отбраната. Според него този въпрос певече не бива да се отлага.

Народният представител Асен Агов отбеляза, че законът има някои несъвършенства, които ще възпрепятстват създаването на консенсус в Комисията по отбрана на Народното събрание. Той препоръча да се работи за подобряване на закона и да се внесе максимално изчистен проект. В противен случай, поради невъзможността такъв закон да бъде коригиран между първо и второ четене, съществува опасност от възникване на проблем и най-важното – липса на консенсус в пленарна зала. Той предупреди, че предстои и сериозен дебат по бюджета за 2009 год. и в частност и по бюджета за отбрана, което би могло да повлияе при един несъвършен проект за закон.

Генерал полковник /о.р./ Цветан Тотомиров и ген.-лейт./о.р./ Стоян Топалов, заемали длъжности началник и зам.-началник на Генералния щаб акцентираха върху някои отстъпления в текстовете на проектозакона, отнасящи се главно до баланса между командните линии и гражданския контрол при интегрирания модел, въпросите за единоначалието, за повишаване престижа и статута на военнослужащите, за статута на военнослужащите след излизането им от редовете на армията.

В заключителната част на кръглата маса участниците се обединиха около становището, че дискусията е била ползотворна и открита и очевидно няма да бъде последна по темата. Министър Цонев изрично подчерта в заключителните си думи, че няма да допусне внасяне в Министерски съвет на непълен и несъвършен Закон за отбраната.Програма
Законопроект за отбраната на Република България (MS Word document, 862 Kb)
Презентация на ген.-лейтенант Атанас Запрянов, военен представител на България в НАТО (PPT presentation, 238 Kb)
Презентация на д-р Велизар Шаламанов, ръководител секция ИРИС със СЦОСА-ГС в ИПОИ-БАН (PPT presentation, 107 Kb)
Презентация на ген.-лейтенант о.р. Аню Ангелов (PPT presentation, 102 Кb)

Медийно отразяване

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ