Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
 

На 8 септември 2008 год. Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността проведе публично заседание на тема: „Динамика на конвенционалната престъпност в България 2006 -2007 година”.

Във встъпителните си думи председателят на Комисията г-н Михаил Миков, Министър на вътрешните работи, подчерта значението на Националните изследвания на престъпността в България, редовното открито представяне на резултатите от тях и приноса в това отношение на Центъра за изследване на демокрацията, като организация, която се занимава най-активно с въпросите на превенцията на престъпността.

Г-н Тихомир Безлов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, представи динамиката на конвенционалната престъпност в България за 2006 и 2007 година, като анализира и съпостави данните на Националните изследвания на престъпността (НИП) за 2006 и 2007 година с официалната полицейска статистика за същия период. Г-н Безлов проследи причините за различните резултати в показателите на официалната статистика и тези на виктимизационните изследвания и факторите, оказващи влияние на динамиката на конвенционалната престъпност.

Генералният комисар на МВР Павлин Димитров представи гледната точка на Министерството на вътрешните работи, провежданите практически мерки за противодействие на конвенционалната престъпност, и постигнатите резултати.

В дискусията след докладите взеха участие г-н Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата, Младен Червеняков – Председател на Комисията по европейските въпроси към Народното събрание, и г-н Георги Георгиев – член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание.Програма
Динамика на конвенционалната престъпност в България (PPT presentation, 2.92 Mb)
Изказване на г-н Павлин Димитров, генерален комисар на МВР
Тенденции на престъпността в България 2006-2007 г. (PPT presentation, 2.93 Mb)

Медийно отразяване

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ