Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 17: България и Европейската програма за защита на децата в интернет
 
Пълен текст (PDF, 316 KB)

През февруари 2008 г. Европейската комисия (ЕК) прие предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз (ЕС) за нова многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии - COM (2008) 106. Тя цели да осигури продължаването и разширяването на дейностите по Safer Internet Action Plan (1999–2004 г.) и програмите Safer Internet (1999-2005 г.) и Safer Internet plus (2005-2008 г.), които се оценяват като успешни в разработването и прилагането на общоевропейска политика за стимулиране на ползването на интернет от непълнолетни и борба с незаконното и вредно за деца съдържание в интернет.

Настоящата публикация представя основните тези на предложението за Решение, постиженията на публично-частните партньорства в България в областта на предишните две програми на ЕС за безопасен интернет, както и препоръките, които експертите на Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” отправят в две насоки: във връзка с позицията на Република България по предлаганата от Европейската комисия програма и във връзка със законодателните и практически мерки, които страната може да предприеме за по-нататъшно осигуряване на безопасността на интернет-пространството и за борба с престъпленията и правонарушенията в Интернет.

Предложение за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на Интернет и други комуникационни технологии (PDF, 437 KB)

Кръгла маса: Публично-частни партньорства в областта на правосъдието и вътрешните работи: Пан-европейската програма за безопасен интернет
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ