Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
 
Пълен текст (PDF, 3.8 MB, ревизирана версия)

Този анализ представя резултатите от консултации на Центъра за изследване на демокрацията с представители на държавни институции, бизнеса и неправителствени организации относно възможностите за създаване на платформа за публично-частно сътрудничество по въпросите на доброто управление и утвърждаването на еднакви правила за всички участници на пазара на примера на политиките за противодействие на сивата икономика.

За да се увенчаят с успех усилията на българското правителство и бизнес за намаляване на негативното въздействие на сивата икономика върху благосъстоянието на нацията, е необходимо да бъде използван и опита на гражданското общество за изграждане на успешни коалиции по утвърдени международни модели. Опитът сочи, че няма лесни рецепти за противодействие на сивата икономика и корупцията. Настоящият текст прави кратък преглед на предприетите мерки срещу сивата икономика в България и очертава възможностите за ангажиране на бизнеса, неправителствените организации и държавните институции в платформа за дългосрочно партньорство за създаване на еднакви правила за бизнес и работа на всички.

Кръгла маса: Сивата икономика в България: тенденции и предизвикателства, 27 май 2008 г.
Анализът, цитиран в Подкрепящия документ към Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за напредъка на България, Брюксел, 23.07.2008 (стр. 18)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ