Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международната конкурентоспособност на България 2008
 
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за трети път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентоспособността на икономиките – IMD World Competitiveness Yearbook 2008: Годишникът на световната конкурентоспособност 2008 на IMD (International Institute for Management Development). Предходните две издания на книгата за България през 2006 и 2007 г. намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи на Министерството на икономиката и енергетиката.

През 2008 г. конкурентоспособността на България е оценена в сравнителен план сред 55 водещи световни и регионални икономики, колкото бяха и предходната година. Тази година България заема 39 място, с две позиции по-напред от предходната 2007 г., пред страни като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.

Изкачването на България от 41 на 39 място в класацията през 2008 г. е несъмнено положителен знак към международните инвеститори за възможностите, които икономиката на страната предоставя в сравнение с други страни от региона. Все още, обаче, остават съществени пречки пред развитието на конкурентоспособността на страната, особено що се отнася до спазването на върховенството на закона, лоялната и етична конкунреция, ограничаването на сивата икономика и корупцията в средносрочен план и осигуряването на квалифицирана работна ръка, развитието на иновациите, технологиите и науката в дългосрочен план.

България има най-висок резултат по отношение на ефективността на правителството (29-то място в сравнение с 38-мо за 2007), за разлика от миналата година, когато най-добри резултати показа ефективността на икономиката (спад от 31-во място през 2007 на 38-мо място през 2008). Доброто представяне на страната по показателя ефективност на правителството се дължи основно на съществения бюджетен излишък. Същевременно, класацията ясно показва, че се запазват съществените пречки пред конкурентоспособността на икономиката по отношение на управлението на публичната собственост и услуги, сивата икономика и корупцията. Най-притеснителното развитие по отношение на ефективността на икономиката през 2008 г. е нарастването на темпа на инфлация, което се дължи както на международната конюктура, така и на ефекта на догонване на българската икономика, а също и в следствие на недостатъчната конкуренция на местния пазар. Ефективността на бизнеса е оценена по-високо в сравнение с предходната година (на 48-мо в сравнение с предпоследното 54-то място през 2007 г.), а по отношение на инфраструктурата няма промяна – България е класирана на 41-во място сред 55-те участници – същото като миналата година. Основните спънки за по-доброто представяне на България по тези две групи от показатели са нестабилната обществено-политическа среда през последните 8 месеца, оформящите се масови дефицити на пазара на труда и изсотаването по отношение на научната инфраструктура.

Пресконференция: Международната конурентоспособност на България 2008, 14 май 2008 г.
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 388 KB)
Международната конкурентоспособност на България 2008. Тенденции и предизвикателства, презентация на г-н Руслан Стефанов, Координатор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.03 MB)
Тенденции в конкурентоспособността. Профил на България от IMD World Competitiveness Yearbook 2008 (Adobe PDF, 67 KB, на английски език)
Семинар: Конкурентоспособност на българската икономика, 14 ноември 2007 г.
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2007, 9 май 2007 г.
CSD Brief No 12: Конкурентоспособност на българската икономика 2007
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ