Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Brief No 14: Правосъдие и правоприлагане по границите на България след присъединяването към ЕС
 
Пълен текст (PDF, 550 kb)

Укрепването на наказателното правосъдие и подобряването на трансграничното сътрудничество между съдебните и правоохранителните органи са крайно необходими за Европейския съюз и държавите-членки като ефективен отговор на нарастващата заплаха от трансграничната престъпност. От последните две разширявания на Европейския съюз произтекоха значими промени във външните граници на Съюза. Някои от държавите, които имаха такива граници (като Германия и Австрия), сега са заобиколени от други държави-членки. Техните отговорности относно сигурността на външните граници постепенно преминават към новите държави-членки, които се оказват по границите на Съюза. Задълженията на тези страни в тази насока тепърва ще се увеличават значително. С присъединяването на България към Европейския съюз границите на страната с Турция, Македония и Сърбия, както и границата по Черно море, се превърнаха във външни граници на ЕС. Ето защо престъпленията, свързани с преминаването на границите и нарушаването на митническия режим, вече не представляват само проблем за българската национална сигурност: те се превръщат в проблем на сигурността на ЕС.

Настоящата публикация е свързана с публикувания през 2007 г. доклад на Центъра Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони и разглежда отношението на съответните държавни институции към отправените в доклада препоръки и мерките, предприети за тяхното изпълнение.

Кръгла маса: „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
Доклад: „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ