Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Иновации, права на интелектуалната собственост и тяхното международно и регионално регулиране на примера на икономиките от Югоизточна Европа
 
На 17-19 октомври 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията, заедно с Университета в Осло организираха семинар, посветен на иновациите и правата на интелектуалната собственост. Семинарът е част от дейностите на европейската изследователска мрежа GARNET.

Една от основните теми, които бяха обсъдени, е връзката между международните и регионалните институции и процеси, регулиращи създаването и разпространението на знание: интернационализирането на образованието, изследователската дейност и иновационните системи; управлението на достъпа до знание и неговото разпространение. Семинарът имаше за цел да разкрие дали и как различните регионални и международни механизми за управление на правата на интелектуална собственост и иновациите влияят върху изграждането на икономики, базирани на знанието в области като международна търговия, преки чуждестранни инвестиции, ефективността на местните предприятия, човешкия капитал, информационни и комуникационни технологи и др.

Във връзка със семинара организаторите получиха предложения за научни статии, които изследват как международните и регионални регулаторни агенции и институции като Световната търговска организация, Общата спогодба за търговия на услугите, Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, ЮНЕСКО и ЕС оказват влияние върху иновациите и използването на правата на интелектуална собственост на регионално и национално равнище. С приоритет бяха разглеждани статиите за страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ).

Програма на семинара (Adobe PDF, 334 KB, само на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ