Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Mеждународен семинар „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”
 
На 13-14 декември 2007 г. представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в международен семинар на тема „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”. Семинарът, проведен в Ню Йорк, бе организиран от Центъра по международна защита на правата на човека към Колежа по наказателно право „Джон Джей” в сътрудничество с Гръцкия център за изследвания в областта на сигурността и Института за Централна и Източна Европа и Балканите на Университета в Болоня като част от проекта „Международно полицейско сътрудничество”.

Обсъжданите теми включваха най-разпространените форми на терористична дейност в балканския регион, международната и европейската правна рамка на борбата срещу тероризма и прилагането й в региона, въпроси, свързани с международното сътрудничество, върховенството на закона, правата на човека и добрите практики, установени в различните страни.

В дискусията взеха участие учени от САЩ и Европа, представители на международни институции, правоохранителни органи и неправителствени организации от балканския регион.

Димитър Марков, координатор на проект в Правната програма на Центъра, и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, представиха българския поглед към въпросите на сигурността по границите в контекста на глобализацията на проблемите на сигурността и присъединяването на България към ЕС. Г-н Марков направи преглед на правната рамка на нелегалното преминаване и превеждане на хора през границата, като подчерта необходимостта от ефективен граничен контрол за избягване и пресичане на евентуални терористични актове. Д-р Мария Йорданова се спря на международното правно сътрудничество и правната помощ в борбата с трансграничните престъпления и тероризма и изтъкна важността на правните инструменти и сътрудничеството на регионално ниво.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ