Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Николай Соларов, прокурор в отдел Първи на Върховната касационна прокуратура
 
Поднасям извинението на г-н Стоянов и на Главния прокурор, които са възпрепятствани да присъстват. Затова ще си позволя да благодаря на Вас, господин Шентов, и на Негово Превъзходителство за участието му и за така поставените проблеми.

Като прокурор, работил дълги години на границата, смятам, че докладът е изключително полезен на този етап. И анализът, и препоръките, независимо от възраженията, професионално и с оглед с оглед практиката, считам, че са крайно полезни. Конкретно препоръките към различните институции намирам за много уместни.

Само с няколко думи искам да подкрепя господин Раков в изразеното учудване, поне аз както го разбрах, в доклада отразено може би леко негативно, на обстоятелството, че имало по-малко осъдени лица за контрабанда. Както каза и господин Ненков, и европейската практика в последните години отива към своего рода концесия, към по-бързо и ефикасно налагане на административни наказания, отколкото по-тежката процедура за осъждане по смисъла на Наказателния кодекс.

Няколко пъти се говори тук за босовете на мафията. Босовете на мафията са едни същества, които доста трудно се достигат навсякъде в Европа, но босовете на мафията и цялата им организация е силно уязвима от обстоятелствата, когато им се вземат парите. Те всъщност работят за пари, основно това е целта на тяхната престъпна дейност. Затова смятам, че би могла да се реализира по този път тази превенция, това наказание.

Може би 1 януари беше вододел и тук в доклада конкретният анализ на престъпленията, свързани с преминаването на границата, търпи известни възражения, поне от моя страна. Тези 2% са нещо много сериозно по отношение на задържаното на границата количество наркотик. Те говорят за изключително успешна работа на всички органи – и на митница, и на Гранична полиция, на първо място, и на дознатели, и на прокуратурата, и на съда, независимо че той е арбитърът на нашите действия. Тези 2% осъдителни присъди говорят много повече за ефекта и за голямото нещо, което се прави там. Това е обстоятелство, с което смятам, че всички можем да се похвалим.

Всъщност големият проблем е другият – борбата с наркотиците вътре, защото там има осъдени хора за две-три цигари марихуана, а това, което се хваща на границата, е огромно. Това съотношение е малко механично според мен. Такова е и съотношението между двете посочени прокуратури – вашата и кюстендилската. Ако оттам влизат в Европейския съюз и при нас като външна граница, а ние я пазехме и миналата година много сериозно, покрай кюстендилската граница се заобикаляше гръцкият стоп на хора, които работят в Гърция, но това са вече граждани на Европейския съюз от Нова година. Тук би следвало да се прецизира малко повече механичното за мен съпоставяне на две доста различни по вид, по структура и по динамика престъпни дейности, макар и да засягат едни и същи състави от Наказателния кодекс.

Аз също бих си позволил да кажа (господин Ненков ще ме извини), но сроковете наистина са кратки. Два месеца е абсолютно недостатъчен срок. Ето, постави се един конкретен въпрос – че проблем на нас, проблем на доказването е липсата на навременни и срочни експертизи по отношение на наркотиците. Аз съм далеч от това да давам на конкретни органи съвети защо това нещо продължава толкова години, далеч съм дори и от юридическия въпрос, който и пред себе си поставям понякога, при тази тенденция на нашия процес какъв орган и кой прави тези експертизи. Защо да не се допуснат частни експертизи? Какъв е проблемът? Това само ще допринесе за една бързина на процеса. Аз се занимавам две години със сериозните престъпления с трафика на културно-исторически ценности. Нещата там са много по-сериозни, отколкото изглеждат, това е една много сериозно организирана престъпна дейност, която формира огромни парични потоци, но е позанемарена през последните години. Там също големият проблем са експертизите. Стоят дела, защото няма експерти, много е трудно, с месеци се точат едни експертизи. Така че мисля, че срокът малко ограничава.

И още нещо. Категорично приветствам или идеята да бъдат върнати дознателските правомощия на митническите служители, или на служителите от следствието, които тези години работиха доста сериозно в тази насока и имат успехи, да им бъде вменен ангажимент. Защото на дознателите е много трудно да се справят, това е много специфична престъпна дейност и се изисква опит.

Мога да споделя още неща от практиката, но времето много напредна. Искам да приключа, като изкажа още един път нашите и на колегите благодарности за това, което е направено, и се надяваме, че ще се получи един диалог занапред с нашите отговори пряко от практиката по тези въпроси.

Благодаря ви за вниманието.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ